مارس 5, 2021

اهمیت پیشرفت درمان زخم های دیابت

اهمیت و پیشرفت درمان زخم های دیابت متأسفانه تعداد بیماران مبتلا به دیابت به سرعت در سراسر جهان افزایش می یابد و انتظار می رود که […]
فوریه 6, 2021

درمان عفونت زخم دیابت

انجمن بیماری های عفونی آمریکا (IDSA) برای تشخیص و درمان عفونت های پا در بیمان دیابتی دستورالعمل تمرین بالینی را ایجاد کرد. اطلاعات موجود در این راهنما از […]
فوریه 5, 2021

درمان زخم وتاول های دیابتی

اگر دچار دیابت هستید و فرسایش خود بخودی را روی پوستتان تجربه می کنید، ممکن است آنها به تاول دیابتی تبدیل شوند. در صورت مشاهده تاول ها ممکن […]