[vc_row css=”.vc_custom_1593692597963{margin-top: 100px !important;}”][vc_column width=”1/6″ css=”.vc_custom_1592593674380{margin-top: 30px !important;}”][vc_single_image image=”232″ alignment=”center” style=”vc_box_shadow_border” onclick=”link_image” css=”.vc_custom_1593691569210{margin-top: -30px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/6″ css=”.vc_custom_1592593688392{margin-top: 30px !important;}”][vc_single_image image=”233″ alignment=”center” style=”vc_box_shadow_border” onclick=”link_image” css=”.vc_custom_1593691547302{margin-top: -30px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/6″ css=”.vc_custom_1592593699811{margin-top: 30px !important;}”][vc_single_image image=”234″ alignment=”center” style=”vc_box_shadow_border” onclick=”link_image” css=”.vc_custom_1593691524303{margin-top: -30px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_single_image image=”236″ alignment=”center” style=”vc_box_shadow_border” onclick=”link_image”][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_single_image image=”237″ alignment=”center” style=”vc_box_shadow_border” onclick=”link_image”][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_single_image image=”238″ alignment=”center” style=”vc_box_shadow_border” onclick=”link_image”][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1593692597963{margin-top: 100px !important;}”][vc_column width=”1/6″ css=”.vc_custom_1592593674380{margin-top: 30px !important;}”][vc_single_image image=”385″ alignment=”center” style=”vc_box_shadow_border” onclick=”link_image” css=”.vc_custom_1597560059638{margin-top: -30px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/6″ css=”.vc_custom_1592593688392{margin-top: 30px !important;}”][vc_single_image image=”384″ alignment=”center” style=”vc_box_shadow_border” onclick=”link_image” css=”.vc_custom_1597560025197{margin-top: -30px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/6″ css=”.vc_custom_1592593699811{margin-top: 30px !important;}”][vc_single_image image=”383″ alignment=”center” style=”vc_box_shadow_border” onclick=”link_image” css=”.vc_custom_1597559971417{margin-top: -30px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_single_image image=”382″ alignment=”center” style=”vc_box_shadow_border” onclick=”link_image”][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_single_image image=”381″ alignment=”center” style=”vc_box_shadow_border” onclick=”link_image”][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_single_image image=”380″ alignment=”center” style=”vc_box_shadow_border” onclick=”link_image”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/5″][vc_single_image image=”248″ alignment=”center” style=”vc_box_shadow_border” onclick=”link_image”][/vc_column][vc_column width=”1/5″][vc_single_image image=”247″ alignment=”center” style=”vc_box_shadow_border” onclick=”link_image”][/vc_column][vc_column width=”1/5″][vc_single_image image=”246″ alignment=”center” style=”vc_box_shadow_border” onclick=”link_image”][/vc_column][vc_column width=”1/5″][vc_single_image image=”245″ alignment=”center” style=”vc_box_shadow_border” onclick=”link_image”][/vc_column][vc_column width=”1/5″][vc_single_image image=”114″ alignment=”center” style=”vc_box_shadow_border” onclick=”link_image”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”243″ alignment=”center” style=”vc_box_shadow_border” onclick=”link_image”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”242″ alignment=”center” style=”vc_box_shadow_border” onclick=”link_image”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”240″ alignment=”center” style=”vc_box_shadow_border” onclick=”link_image”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”239″ alignment=”center” style=”vc_box_shadow_border” onclick=”link_image”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”388″ alignment=”center” style=”vc_box_shadow_border” onclick=”link_image”][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”387″ alignment=”center” style=”vc_box_shadow_border” onclick=”link_image”][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”386″ alignment=”center” style=”vc_box_shadow_border” onclick=”link_image”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_hoverbox image=”250″ primary_title=”” hover_title=”” shape=”round” reverse=”true”]

ولی ممکن است باعث تحمیل رنج و هزینه زیادی برای بیمار گردد

[/vc_hoverbox][vc_hoverbox image=”231″ primary_title=”” hover_title=”” shape=”round” reverse=”true”]

یا به اصطلاح اقبال عمومی جامعه وگرایش به سمت داروهای طبیعی و ارگانیک افزایش یافته است.

[/vc_hoverbox][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_hoverbox image=”249″ primary_title=”” hover_title=”” shape=”round” reverse=”true”]

تعداد بسیار زیادی از روشهای احتمالی برای زخم پای دیابت در حال تکمیل و تکوین می باشند

[/vc_hoverbox][vc_hoverbox image=”251″ primary_title=”” hover_title=”” shape=”round” reverse=”true”]

و همچنین بسیاری ازاین عوامل عفونت زا به داروهای انتی بیوتیکی مقاوم می باشند لذا استفاده از درمانهای غیر انتی بیوتیکی موثر می باشد

[/vc_hoverbox][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]