این پماد جهت درمان زخم دیابت ،زخم بستر،زخم بورگر، سوختگی و... مورد استفاده قرار می گیرد

 
Untitled-9
 

پماد موضعی لیام به شماره ثبت دارو

(IRC):1210613630851132

دارای مجوز سازمان غذا ودارو میباشد

Pic_1592043748353